Giấy chứng nhận chất lượng xe máy điện EM029 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng EM029...

Giấy chứng nhận chất lượng xe máy điện EM151 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng EM151...

Tất cả các linh kiện cấu thành lên sản phẩm YADEA đều đạt những yêu cầu khắt khe nhất theo chuẩn châu Âu....

01